نحوه تدریس ریاضی

تدریس موفقیت آمیز ریاضی در مدارس ابتدایی وراهنمایی ودبیرستان بستگی دارد به این که عوامل زیر را به طور موثر در تدریس به کار گیرید :

 

۱-تعیین مفاهیم ریاضی که باید تدریس شوند .

۲-معلومات قبلی دانش آموزان در زمینه ی ریاضی ابتدایی معین شود.

۳-همکاری والدین در آموزش ریاضی.

۴-برنامه ریزی دقیق در آموزش ریاضی.

۵-اعمال مدیریت کارامد در کلاس ریاضی.

زمانی تخصص تدریس در معلم ریاضی رشد پیدا می کند که هر سال حاصل فعالیت های تدریس خود را

به صورت یک تجربه مفید و موثر در کار خود به کار گیرد. تن دادن به تغییر در روش های تدریس به معلم

ریاضی مدرسه ابتدایی فرصت خواهد داد که کیفیت کار تدریس خود را در تدریس ریاضی ابتدایی افزایش

دهد.البته به منظور بالا بردن سطح درک و آگاهی خود در ریاضیات پایه نیز به موازات کوشش هایی که

انجام میدهید روحیه قابل انعطاف و خلاق داشته باشید.

/ 0 نظر / 32 بازدید