پارادوکس هاى منطقى

پارادوکس هاى منطقى

سقراط گفته است یونانی ها دروغگو هستند ولی خود سقراط هم یونانی است. پس او دروغ گفته که یونانی ها دروغ می گویند پس یونانیها راستگو هستند و سقراط هم که یک یونانی است، راستگوست پس راست می گوید که یونانیها دروغگو هستند پس...........آخر یونانیها دروغگواند یا راستگو!؟/ 0 نظر / 37 بازدید